Lina Ärlebrant

Jag jobbar på GMC med utvecklingsprojekt och forskning. Just nu gör jag en systematisk översikt av vetenskaplig litteratur som i stort ska besvara frågan: Hur upplever personer digitala vårdmöten? Jag gör även en studie tillsammans med Karolinska Institutet som undersöker akuta vårdmöten i glesbygd. För att utveckla vården tror jag att vi behöver se i större perspektiv hur allt hänger ihop och bli bättre på att samarbeta med patienterna för en mer jämlik, personcentrerad och effektiv vård.

Bakgrund

Jag är specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Mitt forskarintresse började vid Institutionen för Biokemi i Umeå där jag var forskarelev och fortsatte sedan att utvecklas under mina utbildningar inom omvårdnad. Jag har en medicine magisterexamen.

Projekt

Improving quality and safety in rural acute care – redefining teamwork and patient centeredness in distributed teams

 

Lina Ärlebrant Doktorand
E-post
lina.arlebrant@regionvasterbotten.se
Telefon
076-3670165