Roland Gustafsson

Jag har arbetat på Glesbygdsmedicinskt centrum sedan 2015 med olika utvecklingsprojekt, både på nationell och internationell nivå. Huvudområden som jag arbetat med är rekrytering och utbildning. Sedan januari 2021 är jag dessutom avvikelsehandläggare och utvecklingskoordinator i södra Lapplands sjukvårdsdistrikt. Jag är väldigt intresserad i samverkansfrågor mellan kommun och region.

Bakgrund

Jag har drivit ambulansverksamheten i Storuman på entreprenad tillsammans med kollegor i drygt 30 år. Till professionen är jag sjuksköterska, har också läst ekonomi motsvarande en fil kand.

Projekt

  • Recruit and Retain
  • Making it Work
  • AXG – Akutsjukvård i Extrem Glesbygd
  • SK-kurs Akutsjukvård i Glesbygd
  • Governance for quality Healthcare service in Homa Bay, Kenya
Roland Gustafsson Projektkoordinator
E-post
roland.gustafsson@regionvasterbotten.se
Mobil
+46703277494