NYHETER 2021-05-10

Miljonsatsning för fortsatt utveckling av god hälsa och vård för samer

Regeringen har beviljat medel till Kunskapsnätverket för samisk hälsa för fortsatt arbete med att utveckla en hälso- och sjukvård på lika villkor för urfolket samerna. I nätverket ingår Region Västerbotten tillsammans med en rad andra aktörer.

– Det är glädjande att regeringen för tredje gången beslutar att stödja vårt arbete för samisk hälsa och vårdutveckling. Det är ett erkännande av att det vi gör är meningsfullt och att vi gör skillnad, säger Sofia Kling, huvudkoordinator för Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Glesbygdsmedicinskt centrum.

Insatser för vårdutveckling, suicidprevention och hälsofrämjande

Beskedet från Socialdepartementet innebär att nätverket har beviljats utvecklingsmedel på 1,5 miljoner kronor för 2021 och sammanlagt 5,9 miljoner för perioden 2021–23. Den ansökan som beviljats innehåller ett flertal insatser som rör psykisk ohälsa och suicidprevention, digitalisering, översättningar av vårdrelaterade texter till samiska, samt generellt hälsofrämjande insatser.

–Här finns också utrymme för kreativitet och vi ser fram emot att få utveckla idéer tillsammans med Sametinget och våra samiska samarbetspartners, säger Sofia.

Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa är ett samarbete som omfattar regionerna Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna. I styrgrupp och politisk referensgrupp ingår också Sametinget, Svenska samernas riksförbund, Sáminuorra, Same Ätnam, Riksorganisationen Samerna och Landsförbundet svenska samer. Nätverket leds från Glesbygdsmedicinskt centrum, en FOU-enhet inom Region Västerbotten.

Sedan starten 2017 har Kunskapsnätverket för samisk hälsa utbildat ett stort antal medarbetare inom vården i samiska rättigheter och kulturförståelse. Samiska kompetensnätverk har etablerats i respektive region och samisk vårdpersonal har utbildats till instruktörer för att kunna ge utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa. Under år 2020 lanserades en e-utbildning i samisk kulturförståelse.

Mer om kunskapsnätverket för samisk hälsa på regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan