NYHETER 2021-11-08

Projektgruppsmöte för CRANE

Den internationella projektgruppen för CRANE träffades fysiskt för första gången den 25-26 oktober i Köpenhamn.

Deltagarna kom från Sverige, Norge, Spanien, Danmark och en långväga resenär från Bangkok. Utöver att få lära känna varandra bättre handlade dagarna bland annat om att få lägesrapporter från olika arbetspaket, att reflektera och diskutera viktiga frågeställningar inför kommande uppgifter samt att enas om en gemensam vision för projektet.

Från Region Västerbotten deltog Andreas Lundqvist och Niclas Forsling (båda från Glesbygdsmedicinskt centrum) samt it-specialisten André Forslöf.

 Läs mer om projektet

Tillbaka till nyhetslistan