Utbildning

Glesbygdsmedicinskt centrum genomför kortare och längre utbildningar och kurser riktade mot de som verkar i glesbygd och landsbygd.

I SK-kursen Akutsjukvård i glesbygd får deltagarna lära sig akut omhändertagande i glesbygd där de medicinska resurserna är begränsade

Här nedan följer ett urval av kurser som vi genomfört:

  • Akutsjukvård i glesbygd (SK-kurs)
  • Ultraljud i primärvård
  • Tröskelkurs för läkare
  • Akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG)