Utveckling och innovation

Med Västerbottens glesbygd i fokus bedriver Glesbygdsmedicinskt centrum utveckling och innovation inom god och nära vård, samisk hälsa, utbildning och rekrytering.

Framtidens vård i Västerbottens inland

I Västerbottens inland har vi extrem glesbygd med en stor andel äldre. Det ger oss en unik möjlighet att testa medicintekniska produkter, nya arbetssätt och processer i en befolkningsstruktur som finns i många tätbefolkade städer i framtiden. 

Kan man få vård på distans och slippa köra bil på vinterhala vägar? Finns det lösningar som gör att man kan klara sig hemma trots sjukdom? Kan man öka tryggheten när det händer en olycka i väglöst land? Går det att minska avståndets betydelse, spara tid och minska kostnader? Det är bara några av de frågeställningar vi arbetar med i våra projekt.

Läs om våra aktuella projekt

Utvecklingssamarbeten

Vi bedriver utvecklingssamarbeten med bland annat Kenya kring jämlik hälsa, där jämförelser mellan Västerbotten och Homa Bay görs. Ett annat samarbete med Indonesien ska stödja införandet av beslutssystem som baseras på geografiskt informationsstöd kring klimatkänsliga infektionssjukdomar.