Aktuella utvecklings- och innovationsprojekt

Vi bedriver ett flertal utvecklings- och innovationsprojekt hos oss. Här kan du läsa mer om några av våra pågående projekt.

Digitala verktyg för bättre beredskap mot klimatkänsliga hälsohot
Projektets syfte är att etablera och införa nya arbetssätt för att effektivisera bekämpningen av klimatkänsliga, vektorburna sjukdomar.

Ledning och styrning för jämlik hälsa i Homa Bay, Kenya
Projektet ska etablera strukturer och processer för en högkvalitativ funktionell lednings- och samordningsfunktion för jämlik hälsa i Homa Bay County, Kenya.

Vård och omsorg på distans
Syftet med projektet är att förbättra den nordiska befolkningens tillgänglighet till god vård och omsorg, samt skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.