Ledning och styrning för jämlik hälsa i Homa Bay, Kenya

Etablering av strukturer och processer för en högkvalitativ funktionell lednings- och samordningsfunktion för jämlik hälsa i Homa Bay County, Kenya.

I det här projektet kommer GMC ta tillfället i akt att värdera den egna organisationen i dialog med Homa Bay County Government. Huvudmålet för projektet är att etablera strukturer och processer för en högkvalitativ funktionell lednings- och samordningsfunktion för jämlik hälsa i Homa Bay County, Kenya. Delmålen för projektet är att ta fram en överenskommelse för förbättringar av det ministerium för hälsa i Homa Bay County som bygger på en noggrann värdering av organisationen och på beslut för vad som behöver göras för organisationsutveckling.

Roland Gustafsson Projektkoordinator
E-post
roland.gustafsson@regionvasterbotten.se
Mobil
+46703277494