TIQUE

TIQUE är ett samarbete som syftar till att minska antalet akuta inläggningar för patienter med avancerad hjärtsvikt, och öka vården i hemmet och vårdmöjligheterna.

Genom förkommersiell upphandling ska projektet lansera nya integrerade vårdlösningar som implementerar en förutsägande, förebyggande, personlig och deltagande modell av hälsovårdstjänster för patienter med hjärtsvikt.

Hjärtsvikt (HF) är den vanligaste orsaken till sjukhusvistelse hos personer över 65 år och medför höga kostnader för sjukvårdssystemen. Det har också en betydande ekonomisk belastning på patienter, deras familjer och samhället i allmänhet. Trots det, har utvecklingen av behandlingar för hjärtsvikt varit knapphändig under de senaste decennierna.

 

Läs mer på projektets hemsida