Digitala verktyg för bättre beredskap mot klimatkänsliga hälsohot

Projektet Digitala verktyg för bättre beredskap mot klimatkänsliga hälsohot är ett samarbetsprojekt mellan Region Västerbotten och Yogyakarta City Government i Indonesien inom programmet Kommunala partnerskap, finansierat av Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).

Utvärdering av informations- och kommunikationssystem

I projektet ska olika typer av informations- och kommunikationssystem utvärderas, inklusive medborgarnas mest nyttjade sociala medier. En kartläggning görs också över medborgarnas önskningar om när, var och hur de vill ta del av hälso- och sjukdomsrelaterad information från myndigheterna.

Projektets syfte

Projektets syfte är att etablera och införa nya arbetssätt baserade på infektionsmodellering och geografiska informationssystem (GIS) för att effektivisera bekämpningen av klimatkänsliga, vektorburna sjukdomar som denguefeber, malaria, TBE och tularemi.

Projektet arbetar i första hand i Yogyakarta med den myggburna sjukdomen denguefeber som modell och kortsiktigt ska projektet resultera i ett mer kostnadseffektivt och transparent förebyggande arbete i Yogyakarta, med ökade möjligheter för lokalbefolkningen att påverka vilka interventioner som genomförs. Långsiktigt ska projektet leda till ökad kapacitet att begränsa spridningen av klimatkänsliga och vektorburna infektionssjukdomar i Sverige såväl som Indonesien.

Åsa Holmner Projektledare, forskare
E-post
asa.holmner@regionvasterbotten.se
Mobil
+46706954062