Vård och omsorg på distans

Vård och omsorg på distans, inklusive E-recept över landsgränser, var ett prioriteringsprojekt inom ramen för det Svenska ordförandeskapsprogrammet för Nordiska Ministerrådet 2018-2020.

Syftet med projektet var att förbättra den nordiska befolkningens tillgänglighet till god vård och omsorg, samt skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt.

Tre block

Huvudprojektet Vård och omsorg på distans bestod av tre block:

  • Kartlägga Nordiska distanslösningar inom vård och omsorg
  • Identifiera metoder & verktyg för att implementera distanslösningar
  • Utlysning till regioner och kommuner för stöd till implementering
Niclas Forsling Projektledare
E-post
niclas.forsling@regionvasterbotten.se
Telefon
073-076 33 32