Samisk hälsa

Vi utvecklar förutsättningarna för att kunna ge en god hälsovård till den samiska befolkningen i Sverige.

I arbetet ingår utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt då kunskapen är knapphändig om urfolket samer, deras livssituation, kultur och hälsosituation. Arbetet är regionövergripande med framförallt de norra regionerna men också i nära samarbete med Sametinget och andra samiska organisationer.

Strategi för samisk hälsa

Region Västerbotten har antagit Strategi för samisk hälsa - en hälso- och sjukvård som bidrar till en god hälsa och en vård på lika villkor för samer 2020-2030. Denna strategi har arbetats fram i samarbete med Kunskapsnätverket för samisk hälsa och syftar till att säkerställa en god hälsa och en vård på lika villkor för det samiska folket.