Vaikuttakaa kansallisina vähemmistöinä/ Påverka som nationell minoritet

Kansalliset vähemmistöt voivat eri tavoin vaikuttaa Västerbottenin alueen toimintaan ja esittää mielipiteitään. Mielipiteet ja ehdotukset ovat tärkeitä alueen työlle kansallisten vähemmistöjen asioiden parissa.

Västerbottenin alueen ja kansallisten vähemmistöjen väliset neuvonpidot

Västerbottenin alue järjestää neuvonpitoja kansallisten vähemmistöjen kanssa, jotta kansalliset vähemmistöt saisivat vaikutusvaltaa niille tärkeissä asioissa. Avoin neuvonpitokokous järjestetään vähintään kerran vuodessa, mutta myös silloin, kun on kyse vähemmistöjä koskevien asioiden valmistelusta, kuten esimerkiksi uuden kulttuurisuunnitelman tai alueellisen kehityssuunnitelman laatimisesta. Alueen taholta kokouksiin osallistuu poliittisia edustajia kustakin lautakunnasta, eli terveyden- ja sairaanhoitolautakunnasta, alueellisesta kehityslautakunnasta ja aluehallituksesta. Ajankohtaisten kysymysten ja toivomusten mukaan kokouksiin osallistuu myös virkamiehiä eri hallintoaloilta.

Ota yhteyttä

Jos haluat esittää mielipiteitä, kysymyksiä tai ajatuksiasi neuvonpidoista tai siitä, miten Västerbottenin alue noudattaa kansallista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säädetyn lain mukaisia säännöksiä, voit ottaa yhteyttä Ann-Sofi Grenholmiin, joka on kansallisten vähemmistöjen koordinaattori Västerbottenin alueella.

AnnSofi.Grenholm@regionvasterbotten.se

Osallistu

Voit ottaa yhteyttä eri vähemmistöyhdistyksiin ja osallistua niiden toimintaan.