Persiska/Farsi/فارسی

Här finns samlad information på persiska/farsi.

در اينجا اطلاعاتی به زبان فارسی وجود دارد

På 1177 Vårdguidens webbplats hittar du översatt information om hälsa och vård.

در وبسایت راهنمای خدمات درمانی 1177 اطلاعات ترجمه شده در مورد بهداشت و درمان وجود دارد. از وبسایت

Besök 1177.se/other-languages بازدید کنید

Tolktjänst / خدمات مترجم

1177.se/other-languages