Kansalliset vähemmistöt Västerbottenissa/ Nationella minoriteter i Västerbotten

Västerbottenin alue pyrkii jatkuvasti kehittämään kansallisille vähemmistöille tarjottavaa tukea. Alempana on joitakin esimerkkejä siitä, miten se tapahtuu ja mitä tehdään.

Kielipaketit – suomi ja saame

Edistääkseen lasten ja nuorten kielen ja kulttuuri-identiteetin kehitystä Västerbottenin alue tarjoaa vanhemmille ja lasta odottaville pareille maksuttomia kielipaketteja yhteistyössä eri vähemmistöyhdistysten kanssa. Kielipakettien kielet ovat suomi, saame ja meänkieli.

Kielipaketit sisältävät lapsen kansallista vähemmistökieltä vahvistavaa aineistoa, esimerkiksi satuja, loruja ja osoitteita verkkosivustoille, joilla on lisää aineistoa kyseisellä kansallisella vähemmistökielellä.

Tilaa kielipaketti

Tilaa kielipaketti lähettämällä viesti, jossa ilmoitat nimesi, puhelinnumerosi, osoitteesi ja kielitoivomuksesi, osoitteeseen:

sprakpaket@regionvasterbotten.se

Kielipaketti lähetetään sitten suoraan kotiosoitteeseesi.

Jos sinulla on kysyttävää siitä, miten kielipaketti tilataan, voit myös soittaa numeroon 090-785 70 04.

Henkilötietojasi käytetään vain kielipaketin lähettämiseen, minkä jälkeen ne poistetaan.

Lue lisää henkilötietojesi käsittelystä (på svenska)

Tuemme kielikylpyjä ja kulttuuriaktiviteetteja

Jos haluat suunnitella ja käynnistää kielikylvyn tai muita kulttuuriaktiviteetteja, voit hakea alueelta avustusta. Alue ottaa vastaan hakemuksia toiminnasta, joka edistää ruotsinsuomalaisten, saamelaisten ja tornionlaaksolaisten kieliä ja kulttuureja. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

  • Hakijan nimi
  • Mihin tarkoitukseen avustusta haetaan
  • Miten aktiviteetti toteutetaan
  • Toteutuksen budjetti
  • Haetko tukea muilta tahoilta
  • Allekirjoituksesi

Lähetä sitten hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen:

regionen@regionvasterbotten.se

Kun olet lähettänyt hakemuksen, se kirjataan ja otetaan esille neuvonpitokokouksessa asianomaisen kansallisen vähemmistön kanssa. Sitten se lähetetään toimintaeste- ja yhteistyövaliokunnalle, joka tekee päätöksen. Jos on saanut avustuksen, on tehtävä kirjallinen palautetiedotus, kun aktiviteetti tai hanke on toteutettu. Jos ei tee palautetiedotusta, joutuu maksamaan avustuksen takaisin.

Lue lisää kielikylvyistä (minoritet.se)

Informaation kääntäminen

Informaatio, joka herättää suurta yleistä kiinnostusta, käännetään vähemmistökielille, jotta mahdollisimman moni saa sen tietoonsa. Kyse voi olla esitteissä, alueen verkkosivustolla, ilmoituksissa, informaatiovideoissa tai kotitalouksille lähetettävissä tiedotteissa annettavasta informaatiosta. Verkkosivustolla 1177.se on vähemmistökielille käännettyä terveydenhuoltoon liittyvää tietoa.