Tigrinska/Tigrinja

Här finns samlad information på tigrinja.

På webbplatsen 1177.se hittar du översatt information om hälsa och vård.
ኣብ መካነ-መርበብ 1177 ቮርድጋይደን: ንኣገልግሎት ጥዕና ዚምልከት ዝተተርጎመ ሓበሬታ ኣለካ። ኣብ 1177.se/other-languages ብምብጻሕ ተመልከት።

خدمات مترجم /Tolktjänst

Besök 1177.se/other-languages