Så här styrs Region Västerbotten

Region Västerbotten är en

politiskt styrd organisation.

 

Det betyder att det är politiker som

bestämmer om till exempel

regionens vision, mål och

hur pengar ska användas.

 

Tjänstemännen i Region Västerbotten

arbetar sedan med att genomföra

det som politikerna har bestämt.

 

Politikerna i Region Västerbotten väljs av

västerbottningarna vart fjärde år.

Då är det val till region-fullmäktige.

Region-fullmäktige består av 71 politiker från

8 politiska partier.

 

I Region Västerbotten finns fem politiska

nämnder:

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Nämnden för regional utveckling
  • Folkhögskolestyrelsen
  • Patientnämnden.

Nämnderna har ansvar för att

deras områden sköts på det sätt som

region-fullmäktige har bestämt.

 

Varje nämnd har en förvaltning med medarbetare.

Till exempel har hälso- och sjukvårdsnämnden

en gemensam förvaltning.

Där arbetar de som jobbar inom primärvård,

tandvård och sjukhusvård.

 

Region-plan

Region-planen är en text som beskriver

Region Västerbottens vision och mål för de

kommande åren.

I region-planen står också hur

Region Västerbottens pengar ska användas.

 

Region-planen beslutas av

politikerna i region-fullmäktige.

 

Vision

Visionen är utgångspunkten för all

verksamhet inom Region Västerbotten.

 

Region Västerbottens vision är:

Från fjäll till kust skapar vi gemensamt

en attraktiv region med goda livsvillkor för alla.