Inspiration & material

Här har vi samlat verktyg till utveckling och inspirerande exempel på människor från Västerbotten som gjort verklighet av sina idéer.

Sara Nilsson Projektmedarbetare & Aktivtetskoordinator
E-post
sara.h.nilsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-303 81 01