NYHETER 2021-11-15

Möjligheter och utmaningar med tester av nya lösningar inom vård & omsorg

Den 9 nov samlades projektledare, verksamhetsutvecklare, forskare, innovationsrådgivare och många andra olika aktörer för att medverka på digifysiska mötet Möjligheter och utmaningar med tester av nya lösningar inom vård & omsorg. Som arrangerades av projektet Västerbotten innovation & development office.

Jenny Ferry, innovationsstrateg på Region Västerbotten modererade och inledde med att reda ut begreppen testbädd, provuppställning, testyta och klinisk prövning. Vilka alla är olika tillvägagångssätt att testa medicintekniska produkter i en simulerad, virtuell eller fysisk vårdmiljö.

Vår FoU chef Göran Larsson presenterade visionen om Norra sjukvårdsregionen som testbädd för E-hälsa och vilka möjligheter och utmaningar vi har för att nå dit.

De medverkande fick även lyssna på hur enheten Livsmedicin, med ledning av Anna Nordström, har byggt upp sin lokala testyta med hjälp av externa projektmedel. Följt av möjligheterna med E-hälsolabbet vid Umeå universitet, som håller på att utvecklas i regi av kompetenscentrum Umehälsa.

Vi fick också inspireras av Urban Helmersson, Upphandlingschef på Umeå kommun som berättade om hur upphandlingsprocessen kan användas som en möjliggörare för tester och samverkan.

Avslutningsvis skildrade Mahnoush Malek, VD For Life Academy, startupbolagets perspektiv på möjligheter och utmaningar som de upplevt under sin resa att ta fram en ny lösning för vård och omsorg.

Länk till inspelningen: Möjligheter och utmaningar med tester av nya lösningar inom vård och omsorg (regionvasterbotten.se) 

 

Tillbaka till nyhetslistan