Pågående & avslutade projekt

Innovation & Partnerskap driver och medverkar i ett antal innovation & samverkansprojekt inom vård & hälsa.

Syftet med projekten är tex. att synliggöra vårdens behov, utveckla och testa nya lösningar, skapa bättre regional, nationell och internationell samverkan samt att stödja idébärare, företag och projektinitiativ. 

Mer information om en del av projekten finns i rullmenyn till höger. 

Kontakta oss om du är intresserad men inte hittar information om de övriga. 

Pågående: 

 • Västerbotten Health Innovation & Development Office (VHIDO)
 • Support Office for Life Science and Health (SOLH)
 • Västerbotten utan gränser (VUG)
 • Rätt kompetens i vården
 • CRANE
 • TIQUE
 • AI/ML i hälso och sjukvård - (AMHOS)
 • DIGITAL tools delivering PREvention, prediction and remote care through a resilient EU value network to
  reduce health system stressors in a post-COVID world (DIGIT-PRE)
 • Tested
 • Regional Innovationsledning (RIV)

Avslutade:

 • NUP Implementation
 • UpHim 
 • Innovationskliniker
 • Värdeskapande Innovation 
 • Innovation +
 • Nord Inc
 • SenDoc
 • Ruggedised
 • Telemedicincenter 
 • Prehospital Resursoptimering

 

Nils Sandberg Strateg EU projekt & Teamledare för EU-projektkontoret
E-post
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
Telefon
0730454247
Tomas Gustafsson Strateg Innovation & Partnerskap och teamledare på Innovationsslussen
E-post
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 98 95
Mobil
070-514 66 47