Västerbotten Health Innovation & Development Office

Projektets övergripande mål är att stärka utveckling, internationalisering och tillväxt bland befintliga start-up företag, små-medelstora företag och stora bolag, genom en stödjande process för innovation och nyttiggörande av innovativa processer, produkter och tjänster inom hälso- och sjukvården i regionen.

Fotograf: Johan Gunseus

Detta ska ske genom projektmålet som är att ta fram ett internationellt gångbart arbetssätt genom en etablerad organisation i Regionen och en metod för att möjliggöra en snabb, transparent innovationsprocess som bygger på faktiska behov samt en ökad grad av internationalisering av företag från regionen.


De delmål som har satts upp är bl a att skapa en öppen digital struktur som synliggör hälso- och sjukvårdens behov, att skapa Västerbotten Health innovation development office, att stärka testutvärderings- och implementeringsytan samt att stärka internationaliseringen och samverkan på organisations- och företagsnivå.


Projektet förväntas etablera en organisation med en fysisk och virtuell plats som driver regionens intressen inom hälso- och sjukvård kopplat till internationalisering och
innovationsutveckling. Effekter som projektet vill uppnå är att regionen har stärkt sin position som innovationsledande inom EU samt stärkt tillväxten i företagen i regionen. En annan effekt som projektet kommer att sträva efter är att projektet ska ha utmynnat i fler kvinnliga företagare inom branschen.

Jenny Ferry Företagskoordinator
E-post
Jenny.Ferry@regionvasterbotten.se
Telefon
070 283 04 98
Sara Nilsson Projektmedarbetare & Aktivtetskoordinator
E-post
sara.h.nilsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-303 81 01
Tomas Gustafsson Innovationsstrateg
E-post
tomas.gustafsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 98 95
Mobil
070-514 66 47
Manuel Gonzalez Projektmedarbetare internationell nod
E-post
Manuel.Gonzalez@regionvasterbotten.se
Telefon
+46767820912