Västerbotten utan gränser

Västerbotten Utan Gränser är en tjänstedesignbaserad modell för digital nära vård och hållbar kompetensförsörjning.

Västerbotten utan gränser (VuG) syftar till att skapa en modell för digital nära vård . En modell där digital teknik ska användas for att skapa moderna arbetssätt och där vårdpersonalens kompetens nyttjas bättre oavsett var de finns, vilket ökar yrkets attraktivitet. Projektet ska utveckla, testa och på sikt etablera en ny modell av hälso- och sjukvård baserat på konkurrenskraftiga tjanstgoringsformer och digitalisering. En digital verksamhet som levererar personcentrerad vård i Sverige. Verksamheten kommer att etableras i ett annat EU-land.

Förväntade effekter och resultat

Region Västerbotten och Sverige har en chans att ta en ledande position i resan mot ett distansoberoende hälso-och sjukvård . Projektet är en steg på vägen för att bidra till omställningen globalt för att utjämna de geografiska klyftorna och uppnå en jämlik vård i verkligheten. Förväntade effekter är bl.a att kompetenser hos de befintliga medarbetarna förstärks med hjälp av bl.a. tjänstedesign och beteende design och därigenom införs en systematik i innovationsarbete som sprids. VuG utgör ett gott exempel på effektiva lösningar för hälso- och sjukvården i landsbygden i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

1.Omställning till nära vård där innovation, tjanstedesign och flödesoptimering av patientens resa är hörnstenar i projektet.

2. Strategiskt och hållbart kompetensförsörjningsprogram. För detta, skapas en digital samarbetsyta av Region Västerbotten i Spanien. Modellen kombinerar periodisk fysisk tjänstgöring i Västerbotten och vid den digitala verksamheten i Spanien. Detta för att skapa en organisation med gemensam kultur och värdegrund som hindrar att den digitala ytan upplevs som en isolerad. Samtliga delar bidrar till ett fungerande ”ekosystem”.

Arbetar du som läkare, sjusköterska eller annat sjukvårdsrealterat yrke och är intresserad av att börja arbeta hos oss.
Anmäl ditt intresse så kontaktar vi dig.

Läs mer

Besök projektets interaktiva sida där du själv väljer vilka delar du vill läsa mer om.

VuG_interaktiv presentation

Se en film om projektet

I maj 2022 utsågs Västerbotten utan gränser till en av tre finalister i Medtech4Health Innovation Award. Projektet nominerades för sitt nytänkande kring gränsöverskridande diagnostik.Medtech4Health Innovation Award delas ut för att uppmärksamma de goda förebilder som finns i vård och omsorg när det handlar om att implementera medicinteknik i vardagen. I samband med nomineringen spelades en film in om projektet.

 

 

Utvärdering

Efter avslutet av del två lämnades en utvärderingsrapport in.

Läs gärna utvärderingsrapporten

 

Manuel Gonzalez International contact
E-post
Manuel.Gonzalez@regionvasterbotten.se
Telefon
+46767820912
Nils Sandberg Strateg EU projekt & Teamledare för EU-projektkontoret
E-post
nils.sandberg@regionvasterbotten.se
Telefon
0730454247