NYHETER 2020-08-27

Region Västerbotten i fronten för tillgängliggörande av innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter med sällsynta sjukdomar

Precisionsmedicin och nya innovativa läkemedelsbehandlingar lyfts ofta fram som ett framtidsområde för hälso- och sjukvården och skapar möjligheter för människor, som idag lever med sällsynta sjukdomar, att leva ett liv i god hälsa. Region Västerbotten deltar 31 augusti – 1 september på Folkhälsodalen i Stockholm för att belysa det arbete som regionen driver för tillgängliggörande av dessa behandlingar.

Fap teamet

Västerbotten har sedan nya behandlingar godkändes för bland annat Skelleftesjukan (Familjär Amyloidos med Polyneuropati) satt blick på de utmaningar som långsiktigt kan komma att äventyra tillgängliggörandet av nya innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter som lever med sällsynta sjukdomar. Sedan våren 2020 är regionen drivande i flertalet nationella satsningar och regeringsuppdrag, i syfte att tillsammans med andra regioner, staten, läkemedelsföretagen och patientföreningar hitta långsiktigt hållbara modeller som kan säkra den jämlika tillgången för patienter i landet.

— Många av de utmaningar vi står inför är svåra för regionerna att lösa, än mer en enskild region. Det kan handla om t ex för höga priser, att det saknas tillräckliga resurser för att behandla brett, eller att vi inte har en tydlig nationell prioritering inom det här området, säger Örjan Norberg, chef på enheten för innovation och forskningsanslag, FOU-staben.

— Det är viktigt att Region Västerbotten bidrar med de erfarenheter som vi har, bland annat i och med Skelleftesjukan, för att vara med och leda en utveckling som möjliggör ny och effektiv behandling för patienter som tidigare haft få andra alternativ att luta sig mot. Innovation handlar ytterst om själva nyttiggörandet, det vill säga att vi kan tillgodogöra oss ny teknik på ett sätt som skapar värde för våra invånare.    

Tillgängliggörande på agendan på Folkhälsodalen

Är du intresserad av att lära dig mer om detta? Tisdag 1 september kl 11.15 – 11.45 arrangerar Region Västerbotten ett panelsamtal med fokus på tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar, med deltagande från bland annat patientföreningen mot Skelleftesjukan, läkemedelsföretagens branschförening LIF samt regeringens life science-kontor.

Från Region Västerbotten deltar Anna-Lena Danielsson, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande. Modererar samtalet gör Elham Pourazar, strateg innovation och partnerskap, enheten för innovation och forskningsanslag, FOU-staben.

Länk till Folkhälsodalens program och livesändning av panelsamtalet finns här: https://www.folkhalsodalen.com/storascenen/

Se en film om regionens arbete med tillgängliggörande av innovativa läkemedelsbehandlingar nedan. Deltar gör bland andra Anna-Lena Danielsson, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, och Kenneth Lång, ordförande för patientföreningen mot Skelleftesjukan, FAMY, Norrbotten.

 

 

Tillbaka till nyhetslistan