Tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedel

Region Västerbotten arbetar med att stärka förutsättningarna för att omsätta forskning, utveckling och innovation till diagnostik och behandling i klinisk vardag. Inom läkemedelsområdet går utvecklingen i hög takt. För patienter som lever med sällsynta och svåra sjukdomar har det fram tills idag funnits få tillgängliga effektiva behandlingsalternativ. Detta ändras nu.

Mot bakgrund av detta verkar Region Västerbotten aktivt för ett ökat tillgängliggörande av avancerade terapier och innovativa läkemedelsbehandlingar för patienter med sällsynta och svåra sjukdomar, på ett sätt som bidrar till evidensgenerering och som är långsiktigt hållbart för hälso- och sjukvården. I arbetet ingår också att verka för policyutveckling och systemförändring genom nationell samverkan med andra regioner, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), statliga myndigheter, akademi, företag, patientföreträdare och andra relevanta intressenter.

Tillsammans för tillgängliggörande (Region Västerbotten, augusti 2020).
Medverkande: Anna-Lena Danielsson, Region Västerbotten och Kenneth Lång, FAMY Norrbotten

Arbetet sker inom ramen för ett politiskt uppdrag som Hälso- och sjukvårdsnämnden antog i oktober 2020. Det bidrar också till Sveriges ambitioner som life science-nation.

På denna sida finns information om arbetet samlat. Här hittar du bland annat regionens vitbok med rekommendationer som kan stärka det svenska systemet inom detta område, kunskapsunderlag om tillgänglighet och användning av nya läkemedel i svensk hälso- och sjukvård, policyrekommendationer för den europeiska läkemedelslagstiftningen samt diverse informationsfilmer och seminarium som regionen arrangerat eller medverkat i.

Region Västerbottens vitbok om tillgängliggörande av nya läkemedel

Så kan vi stärka systemet för införande av nya terapier i Sverige, på ett sätt som är långsiktigt hållbart för svensk hälso- och sjukvård.

Läs vitboken (2021)

Läs kortversion av vitboken (2021)

Read the abbreviated version of the white paper (2021)

Region Västerbottens vitbok om tillgängliggörande (film 2021)

Medverkande: Anna-Lena Danielsson och Brita Winsa, Region Västerbotten samt Helene Hellmark Knutsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Kunskapsunderlag om tillgänglighet och användning av nya terapier i Sverige

Hur ligger det egentligen till med tillgänglighet och användning av läkemedel för sällsynta och svåra sjukdomar i Sverige? Är tillgängligheten i Sverige sämre än i andra europeiska länder? Vilka läkemedel används och vilka används inte? Kunskapsunderlagen är framtagna tillsammans med Region Örebro län och Region Skåne. 

Kunskapsunderlag, Tillgänglighet till nya läkemedel i Sverige (2021)

Kunskapsunderlag, Tillgänglighet och användning av icke-onkologiska särläkemedel i Sverige (2022)

Kunskapsunderlag, Tillgängliggörande och användning av särläkemedel i Sverige (2023)

Lagstiftningsförslag för den europeiska läkemedelslagstiftningen

Huvudbudskap från Sveriges 21 regioner och SKR (film 2023)

 

Hur påverkas svensk hälso- och sjukvård av den europeiska läkemedelslagstiftningen? Hur kan lagstiftningen revideras för att på riktigt främja folkhälsa och långsiktigt hållbara hälso- och sjukvårdssystem i Europa? Läs mer i  Policy brief som tagits fram av bland andra Region Västerbotten och SKR i samverkan med andra regioner. 

Policy brief med rekommendationer för den europeiska läkemedelslagstiftningen (2022)

Policy brief with recommendations for the European pharmaceutical legislation (2022)

Fördjupning: Lär dig mer om regionens arbete med tillgängliggörande av nya läkemedel

Seminarium, panelsamtal och poddar som regionen arrangerat eller medverkat i, för dig som vill lära dig mer om ämnet. 

Region Västerbottens Regionpodden 

Sällsynta sjukdomar och dyra läkemedel

Medverkande: Anna-Lena Danielsson och Elham Pourazar, Region Västerbotten samt Marie Morell, Region Östergötland och SKR:s sjukvårdsdelegation

Janssens podd Vi forskar för livet 

Hur tillgängliggör vi nya terapier?

Medverkande: Anna-Lena Danielsson och Elham Pourazar, Region Västerbotten

Vad krävs för en jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar?

Medverkande: Lise-lott Eriksson, Blodcancerförbundet och Örjan Norberg, Region Västerbotten

Novartis Gene Therapies podd Genterapipodden

Är Europa redo för genterapier?

Medverkande: Örjan Norberg, Region Västerbotten, med flera. 

Bristol Myers Squibb, Horizont Nr 01 (2021) 

Fånga värdet

Medverkande: Anna-Lena Danielsson och Elham Pourazar, Region Västerbotten

Region Västerbotten och SKR, läkemedelswebbinarium (2021)

Ta del av läkemedelswebbinarium i sex delar

Medverkar gör företrädare från bland annat Region Västerbotten, Region Stockholm, SKR, SKR:s sjukvårdsdelegation samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Region Västerbotten på Folkhälsodalen (2020)

Ta del av panelsamtal om tillgängliggörande av nya läkemedel

Medverkande: Anna-Lena Danielsson, Region Västerbotten, Jonas Claesson, Region Örebro län, Kenneth Lång, patientföreningen FAMY Norrbotten, Dag Larsson, läkemedelsindustriföreningen LIF, Jennie Nordborg, Nationella Life Science-kontoret 

Elham Pourazar Strateg Innovation och partnerskap, FOU-staben
E-post
Elham.Pourazar@regionvasterbotten.se
Mobil
073-061 51 61
Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68