Innovationskliniker

Innovationskliniker är ett koncept för hur verksamheter inom hälso- och sjukvård systematiskt kan arbeta med innovation, utveckling och förändring i partnerskap som skapar mervärde – direkt i vårdens vardag.

Innovationsklinikerna arbetar utifrån tre vägledande principer:

  • Värde
  • Innovation
  • Partnerskap

Syftet med innovationskliniker är att etablera verksamheter som fungerar som spjutspetsar i vårdens vardag, för systematiskt arbete med värdeskapande innovation i partnerskap och driver utvecklingen av såväl nya innovationer och dess implementering som mer övergripande organisations- och systemförändring i hälso- och sjukvården. På innovationsklinikerna utvecklas, testas och utvärderas inte bara produkter, tjänster och processer utan även modeller för införande och förändringsarbete vid implementering av ny teknik, nya affärsmodeller och incitamentsstrukturer – allt för att stärka värdeskapandet i vården. Innovationsklinikerna är också ett verktyg för att utmana juridiska ramverk och dess tillämpning.

Lyssna mer om hur innovationskliniker kan utgöra ett framgångsrecept i vårdens vardag:
http://spinnovation.se/podcast/48-innovationskliniker-framgangsreceptet-for-innovation-genom-partnerskap-inom-vard-och-halsa/

Västerbottens arbete med innovationskliniker är en del av Medtech4Healths nationella satsning Innovationsmotorer och Västerbotten blev 2017 Sveriges första innovationsmotor i hälso- och sjukvården. Arbetet syftar till att bättre använda den kunskap och erfarenhet som finns i sjukvården, samt att stärka partnerskapen med industrin, för att stärka hälso- och sjukvårdens roll som motor för utveckling av nya metoder och produkter. Läs mer om den nationella satsningen innovationsmotorer här: https://medtech4health.se/innovationsmotorer/

Idag finns tre innovationskliniker inom Region Västerbotten. Arbetet på dessa tre innovationskliniker är under ständig utveckling.

  • Tandvårdskliniken Idun: Världens smartaste tandvårdsklinik. Här testas och utvärderas nya digitala lösningar med stöd av bolagspartners för att möjliggöra breddinförande i hela Folktandvården. Har även tagit de första stegen i att utforska möjligheterna till att utveckla nya AI-baserade lösningar. Har som mål att vara en fungerande testmiljö inom två år. Se en kort film om Innovationsklinik Idun här.
  • Medicinsk akutvårdsavdelning: Bedriver test och utvärdering av nya existerande lösningar som avser introducera mer mobila arbetssätt för att effektivisera informationsutbyte, kommunikation samt patientlogistik. Utforskar även nya affärs- och betalningsmodeller. Region Västerbottens partnerskap med Getinge bedrivs idag på Mava och är en av företagets tre första globala pilotsatsningar för värdeskapande partnerskap. Se två korta filmer om Innovationsklinik Mava samt partnerskapet med Getinge här.
  • Hälsocentralen Bjurholm: I tidigt skede av att utforska nya samverkansmodeller mellan region och kommun, inom ramen för god och nära vård för multisjuka äldre.

Se här tre korta filmer om innovationsklinikerna Idun och Mava och vårt pågående partnerskap med Getinge.

 

 

 

 

Örjan Norberg Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post
orjan.norberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-309 18 68
Elham Pourazar Strateg Innovation och partnerskap, FOU-staben
E-post
Elham.Pourazar@regionvasterbotten.se
Mobil
073-061 51 61