Socioekonomi och levnadsvanor

Socioekonomi spelar in när vi värderar vanor och livsstil. Den egna socio­ekonomin påverkar hur vi förhåller oss till andra människors levnadsvanor. För att skapa motivation, relevans och rätt typ av insatser behövs en förstå­else för människors liv och situation. Här hittar du en guide som hjälper er att komma igång med diskussioner om socioekonomi i förhållande till levnadsvanor.

Foto: Sofia Elwér

Välkommen till en digital lansering av materialet den 20 september kl 14-15.

Under lanseringen presenteras materialet och du får möjlighet att prova på övningen tillsammans med andra deltagare. Arrangemanget riktar sig till dig som arbetar med stöd till människor för att förändra ohälsosamma levnadsvanor.

Anmäl dig via denna länk