Trafikförsörjningsprogrammet

Region Västerbotten, Förbundsfullmäktige, antog den 23 mars 2016 ett Regionalt Trafikförsörjningsprogram för åren 2016-2019. Nytt program är under arbete hösten 2019-våren 2020.

busschaufför lastar in bagage i en buss

Om du behöver dokumenten i annat format än PDF, hör av Dig.

Heidi Törnberg Chef Kollektivtrafikmyndigheten
E-post
heidi.thornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070 516 57 35