Externa relationer

Ett av Region Västerbottens viktigaste uppdrag är att driva arbetet för en hållbar regional utveckling i länet. För att göra det på ett framgångsrikt sätt behöver både EU:s politik och Sveriges politik bevakas och påverkas för att gemensamma utvecklingsinsatser ska bli så effektiva som möjligt.

Västerbotten är en stor region till ytan, men har en liten befolkning och behöver därför samarbeta med andra för att uppnå kritisk massa och kunna påverka förutsättningarna för utveckling. Region Västerbotten har med sin påverkansagenda valt att ta en aktiv roll genom ett starkt engagemang från politiker och tjänstepersoner inom ett flertal nationella och internationella nätverk och organisationer.

Jonas Larsson Strateg Externa relationer
E-post
jonas.s.larsson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-259 77 71
Bild på Jonas Larsson