Intressebevakning

Region Västerbotten arbetar strategiskt med påverkansarbete nationellt och internationellt. Påverkansarbetet stärker vår förmåga att genomföra den Regionala utvecklingsstrategin (RUS) och bidrar till att bygga en modern och uppdaterad bild av Västerbotten och norra Sverige. Arbetet genomförs genom ordinarie verksamhet och projekt vid Region Västerbotten.

Regionförbundet Västerbottens län förbundsfullmäktige har fastställt att följande frågor ska prioriteras i påverkansarbetet.

  • Utvecklad infrastruktur
  • Kompetensförsörjning
  • Strukturer för innovation och företagande
  • Stad och land, sammanhållen och attraktiv region
  • Hållbar energiutveckling

Den Regionala utvecklingsstrategin finns att läsa och ladda ner längre ner på sidan.