Alva kulturs aktuella program

Teleskop


Den korta stunden efter att man flyttat blicken
då man glömmer var man befinner sig
eftersom man tycks ha varit
någon annanstans, i natthimlens tystnad.

Man har slutat att vara i världen.
Man är på̊ en annan plats,
en plats där mänskligt liv inte betyder någonting.

Man är inte en varelse i en kropp.
Man finns som stjärnorna finns,
delar deras stillhet, deras ofantlighet.

Sedan är man tillbaka i världen.
Om natten, på̊ en kylig kulle,
man monterar ner teleskopet.

Efteråt inser man,
inte att bilden är falsk,
utan att relationen är falsk.

Man inser ännu en gång hur långt
varje ting befinner sig från varje annat ting.

(Louise Glück)

Månadens dikt presenteras av årets nobelpristagare i litteratur. Vi ser mycket fram emot att läsa henne. Men Alva vill också bjuda in till ett par föreläsningar. Den första föreläsningen handlar om ålar och ett möte mellan far och son. Den andra föreläsningen handlar om sockar och stickningens glädje. Det blir även vernissage med Johan Rasimus och utdelning av konstklubbens blad.

Läs gärna mer i det bifogade månadsbrevet eller på www.regionvasterbotten.se/alvakultur

Information kan man också finna på FACEBOOK & INSTAGRAM @alvakultur

Sätt gärna upp informationen på den mottagning/avdelning där du arbetar så att det når ut till patienter, personal, anhöriga och andra intresserade. 

Välkommen önskar
/Ann Helen, Anna och Joakim