Tillgänglighet

Lokalen Alva kultur har inga nivåskillnader, trappsteg, höga trösklar eller tunga dörrar. Bra belysning finns. Ljudnivån är god och det finns teleslinga i lånedisken. I närheten av Alva återfinns en handikapptoalett. I lokalen återfinns höga och låga bord – bord som man kan sitta vid och stå vid. Vid programverksamhet som författarsamtal och föreläsningar används mikrofoner. Det går bra att besöka lokalen med rullstol, permobil och sjukhussäng. På Alva kan man även sitta ner och vila en längre stund, somna på en soffa och amma sitt barn. Är du inneliggande patient och har det svårt att besöka oss så besöker vi gärna dig på avdelningen.