Medicinsk biblioteksverksamhet

Sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå ger Region Västerbottens personal tillgång till medicinska e-böcker, e-tidskrifter och databaser och lokal biblioteksservice inom Lycksele- och Skellefteåområdet.  Den medicinska biblioteksverksamheten är en integrerad del av sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå.  Vi tillhör Regionbibliotek Västerbotten och är en del av Region Västerbotten.

Vid Lycksele och Skellefteå sjukhusbibliotek hittar du facklitteratur inom medicin, omvårdnad, sjukgymnastik, arbetsterapi, psykiatri med mera. Böckerna kan du söka i sjukhusbibliotekens gemensamma katalog.  Litteratur som vi inte har själva beställer vi från andra bibliotek. Här kan du även få utbildning i informationssökning och beställa kopior på vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Om du arbetar inom en verksamhet som har vårdavtal med Region Västerbotten har du tillgång till medicinska e-resurser via vårt intranät alternativt på Lycksele eller Skellefteå sjukhusbibliotek.

Landets sjukhusbibliotek samarbetar i det så kallade Eira-samarbetet bland annat med nationella förvärv av e-resurser till regioner och landsting. Sjukhusbiblioteken deltar med en kontaktperson för Region Västerbotten.

Lycksele sjukhusbibliotek
E-post
sjukhusbibliotek.lycksele@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-392 45
Adress:
Lycksele lasarett
921 82
Lycksele
Skellefteå sjukhusbibliotek
E-post
sjukhusbibliotek.skelleftea@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 75
Telefon
0910-77 17 77
Adress:
Skellefteå lasarett
931 86
Skellefteå
Annika Forsberg Bibliotekarie, Kontaktperson Eira
E-post
annika.forsberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-204 57 28
Telefon
0910-77 17 75