Medicinsk biblioteksverksamhet

Sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå ger Region Västerbottens personal tillgång till medicinska e-böcker, e-tidskrifter och databaser och lokal biblioteksservice inom Lycksele- och Skellefteåområdet.

Den medicinska biblioteksverksamheten är en integrerad del av sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå. Regionens medicinska biblioteksverksamhet är en del av enheten för utbildning inom hälso- och sjukvårdsförvaltningens FoU-stab. Medicinska biblioteket på Norrlands universitetssjukhus ger medicinsk biblioteksservice till all sjukhus-personal via avtal med Region Västerbotten. Medicinska biblioteket är en avdelning inom Umeå universitetsbibliotek.

Vid Lycksele och Skellefteå sjukhusbibliotek samt Medicinska biblioteket på Nus hittar du facklitteratur inom medicin, omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi, psykiatri med mera. Böckerna kan du söka i sjukhusbibliotekens katalog. Litteratur som vi inte har själva beställer vi från andra bibliotek. Här kan du även få utbildning i informationssökning och beställa kopior på vetenskapliga tidskriftsartiklar.

Om du arbetar inom en verksamhet som har vårdavtal med Region Västerbotten har du tillgång till medicinska e-resurser via vårt intranät alternativt på Lycksele eller Skellefteå sjukhusbibliotek.

Landets sjukhusbibliotek samarbetar i det så kallade Eira-samarbetet bland annat med nationella förvärv av e-resurser till regioner och landsting. Sjukhusbiblioteken deltar med en kontaktperson för Region Västerbotten.

Lycksele sjukhusbibliotek
E-post
sjukhusbibliotek.lycksele@regionvasterbotten.se
Telefon
0950-392 45
Adress:
Lycksele lasarett
921 82
Lycksele
Skellefteå sjukhusbibliotek
E-post
sjukhusbibliotek.skelleftea@regionvasterbotten.se
Telefon
0910-77 17 75
Adress:
Skellefteå lasarett
931 86
Skellefteå
Medicinska biblioteket
E-post
mb.ub@umu.se
Telefon
090-785 26 60
Adress:
Medicinska biblioteket, Nus
901 85
Umeå
Annika Forsberg Bibliotekarie, Kontaktperson Eira
E-post
annika.forsberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-204 57 28
Telefon
0910-77 17 75
Bild på Annika Forsberg