Projekt och verksamhet

Du har rätt att vara du

Du har rätt att vara du är ett projekt som handlar om mänskliga rättigheter och hbtq-perspektiv.

På Alva kultur i Umeå och på sjukhusbiblioteken i Lycksele och Skellefteå finns ett regnbågstorn. Här lyfts ett utbud av medier med hbtq-perspektiv. Hbtq är en vedertagen förkortning för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

Här hittar du bland annat romaner, biografier, barnböcker, faktaböcker och broschyrer. I tornet finns svensk och engelsk litteratur och broschyrer på många olika språk. Broschyrerna Du har rätt att vara du innehåller information om svenska rättigheter runt hbtq.

Asyllösa, papperslösa och nyinflyttade hbtq-personer i Sverige är en utsatt grupp som har behov av information och kunskap om hbtq- rättigheter i Sverige. Ofta behövs det också positiva berättelser och ord för att kunna definiera och acceptera sig själv.

Regnbågstornet är till för alla i alla åldrar.

Kulturrådet har beviljat bidrag för projektet.

It’s your right to be you

In The Rainbow Book Tower you will find a variety of media with an LGBTQ perspective.

There are non-fiction, novels, children’s books and brochures in different languages.

 

Kultur på recept

Forskningsstudien ”Med mina händer” var ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Tillväxt och regional utveckling samt Umeå Universitet, klinisk medicin.  Kultur på recept initierades av Socialdepartementet och Kulturdepartementet.

Skrift om projektet.

 

Ökat utrymme och möjligheter för den samiska litteraturen och dess författare

Sjukhusbiblioteken i Skellefteå och Lycksele och Alva kultur i Umeå vill med projektet utveckla metoder för hur man som bibliotek kan fungera som mötesplats för människor från olika kulturer, och i detta fall särskilt fokusera på dialog med samiska företrädare och lyfta den samiska litteraturen och kulturen.

Tillgången och tillgängligheten till litteratur på samiska av samiska författare ska öka, liksom den egna kunskapen om samers litteratur, kultur hälsa, livsvillkor - en kunskap som ska förmedlas vidare. Nätverk med samiska representanter och organisationer kommer att byggas upp.

 

Med famnen full av äventyr – sagans betydelse för barn på sjukhus.

Med famnen full av äventyr är ett läs- och litteraturprojekt som lyfter och utforskar hur sagan och äventyret kan skänka barn på sjukhus, deras syskon, vänner och vårdnadshavare närhet till glädje, spänning och samtal. En saga kan genom att bara finnas till skapa ett samarbete mellan olika professioner såsom bibliotekarier, sjukhuslärare, lekterapeuter, syskonstödjare, röntgenpersonal, personal från blodcentralen, städcentralen och truckförare – sagan blir ett reellt äventyr i en kulvert!

Författarbesök och workshops, teater, sjukhusclowner  och äventyrsvandringar skapar samtal kring böcker och dess bilder. En gammal bokvagn och högläsning har en betydande roll. En permanent sagovandring utformas i en kulvert på Norrlands universitetssjukhus.  Det är bra att röra på sig när man är sjuk och att byta ut gängse sjukhusmiljö mot en mer ”spännande” sjukhusmiljö kan ge en positiv upplevelse av sjukhustiden

Med bidrag från Kulturrådet drivs detta projektet av Region Västerbotten/Regionbibliotek Västerbotten där Kultur i vården och de tre sjukhusbiblioteken i länet utgör basen i ett samarbete med sjukhuslärare, lekterapeuter, syskonstödjare, personal inom hälsovården och ABF Västerbotten. Projektet har regionala samarbetspartners och en målgrupp som är länsöverskridande.

Projektets intention är att stärka olika professioners samarbete kring en läs- och litteraturfrämjande verksamhet som kan leva vidare långt efter projekttidens slut.

Projektet pågick september 2015 till oktober 2018.

 

ord.14

ord.14 är ett skrivprojekt som pågick under kulturhuvudstadsåret 2014. 

Länets tre sjukhusbibliotek delade ut skrivböcker och samlade in ord från patienter, anhöriga och personal inom Västerbottens läns landsting.

Anteckningsböcker fick vandra mellan avdelningar, mottagningar, fikarum, hälsocentraler och sjukstugor.

Vardagspoesi och dagbok i ett. Ord som beskrev vad som kändes, drömdes, tycktes, saknades och längtades.

Kultur i vården delade ut och samlade in böckerna i september 2013 – februari 2014.

Under en period tapetserade insamlade ord länets tre sjukhus

Vissa ord blev musik.

I dag finns orden att läsa på Alva kultur där de förvaras i en liten kista.

Alla ord är viktiga.

Arrangörer: Kultur i vården i samarbete med sjukhusskola och lekterapi, träffpunkt Oasen, konstansvarig på VLL, konstkonsulent på Region Västerbotten, NorrlandsOperan, Umeå Konstskola, ABF Västerbotten och Hälsa2020.

 

Novemberblues

Novemberblues var en festival i november som ägde rum under många år  på Norrlands universitetssjukhus, Skellefteå- och Lycksele lasarett.

Under Novemberblues möttes på sjukhusen konstnärer, musiker, slöjdare, dansare, skådespelare, filmare, berättare, författare och massor av människor.

Kultur i vården samarbetade med länets kulturkonsulentverksamhet och många fler som t.ex. landstingets personalklubb, NorrlandsOperan, Västerbottens Museum, Skogsmuseet, Musikskolan i Lycksele, Lekterapi och sjukhusskola, Oasen, Konstansvarig VLL, Museum Anna Nordlander, Skellefteå Dans- och balettförening, ABF Västerbotten, Din Bok, Riksteatern Västerbotten, Studentprästerna Umu, Kultur på campus och avdelningar på sjukhusen.