NYHETER 2023-10-02

Årets mobila bibliotek finns i Västerbotten

Priset Årets mobila bibliotek 2023 tilldelas Julla Májja – den samiska biblioteksbussen. Priset delas ut av Svensk Biblioteksförening.

Foto på den samiska biblioteksbussen Julla Májja.

Sedan 2021 har åtta kommuner i Västerbottens inland samarbetat kring den samisk biblioteksbussen Julla Májja; Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele.

Förutom både samisk- och lokallitteratur erbjuder JullaMajjas verksamhet också föreläsningar, språkrevitalisering, jojk och andra kulturupplevelser.

De åtta kommunbiblioteken bistår Julla Májja med sitt samlade mediebestånd. Det innebär bland annat att du både kan låna, återlämna och beställa hela V8-bibliotekens utbud via Julla Májja.

 

Juryns motivering:
Tack vare samarbetet V8 mellan de åtta inlandskommunerna Sorsele, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Storuman, Vilhelmina, Åsele och de samiska samordnarna når den samiska litteraturen och kulturen ut till många av de som bor i Västerbotten. Biblioteksbussen Julla Májja besöker platser runt om i alla kommunerna och har med sig samisk och lokal litteratur under sina turer. Vidare kommer Julla Májja med exempelvis språkrevitalisering, samtal om psykisk ohälsa, matens kretslopp från fjäll till bord, renskötselyrket, traditionell kunskap, duodji, jojk, teater, film och litteratur. Verksamheten riktar sig till besökare i alla åldrar och samarbetar med många olika aktörer i samhället. De åtta kommunbiblioteken bistår Julla Májja med sitt samlade mediebestånd. Det innebär bland annat att besökarna både kan låna, återlämna och beställa hela V8-bibliotekens utbud via Julla Májja. De kommuner som är involverade i samarbetet är till ytan större än de cirka hundra kommunerna i Skåne län, Stockholms län, och Västra Götalands län tillsammans. När det bor 5,6 miljoner i storstadslänen bor det dock i Julla Májjas hela upptagningsområde drygt 37 000 personer. Det ger en fingervisning om förutsättningarna för det enastående arbete Julla Májja gör för att tillgängliggöra kultur i en av landets allra mest glesa delar. Att de dessutom arbetar med att tillgängliggöra språk och kultur för Europas enda urfolk, samt sprider kunskap om den samiska minoriteten till andra grupper, gör Julla Májja till en värdefull verksamhet även ur ett internationellt perspektiv, väl värd att lyfta som ett gott exempel för andra länder och världsdelar. För ett ambitiöst och idogt arbete med att nå ut till allmänheten med den samiska kulturen och de samiska språken utser vi Julla Májja – den samiska biblioteksbussen till årets mobila bibliotek 2023”. 

Priset Årets mobila bibliotek instiftades 1998 i samband med att bokbussverksamheten i Sverige fyllde 50 år. Från och med 2017 har priset bytt namn till Årets mobila bibliotek och omfattar alla slags mobila bibliotek. Priset delas ut till ett mobilt bibliotek som på ett nyskapande sätt utvecklar verksamheten, samspelar med utvecklingen i samhället, har en väl förankrad verksamhet i kommunen/regionen och är inspiratör för kollegor.

Läs nyheten från Svensk Biblioteksförening

 

 

Tillbaka till nyhetslistan