NYHETER 2021-01-22

Grafik till länets folkbibliotek

Inom ramen för projektet "Digitalt först - användaren i fokus" har Regionbibliotek Västerbotten tagit fram grafik och materiel för att hjälpa folkbiblioteken i länet att tillgängliggöra sina e-tjänster för allmänheten.

Just nu är det extra viktigt att allmänheten känner till de stora möjligheter som finns att använda bibliotekens egna, digitala tjänster, också utan att passera bibliotekets fysiska rum. Därför tillgängliggör Regionbibliotek Västerbotten den här grafiken och tillhandahåller materiel till länets folkbibliotek.

Alla folkbibliotek i länet har rätt att använda grafiken för att marknadsföra sina digitala tjänster. Använd den på bibliotekswebben, i sociala medier eller på programblad.

Grafiken är framtagen av Jessica Arevärn.

 Grafik av Jessica Arevärn

Ditt bibliotek slutar inte här

 
 
Tillbaka till nyhetslistan