NYHETER 2021-01-26

Handlingsplan för litteraturen som konstform

Regionbibliotek Västerbotten släpper handlingsplan för litteraturen som konstform i Västerbotten 2021.

grafik litteratur arv

Västerbotten har en stark litterär tradition med flera stora författarskap. Det är en tradition som inspirerar och utmanar alla de författare i och från länet som nu är verksamma och utvecklar litteraturen som konstform, författare som förnyar traditionen och som i sin tur bidrar till att än fler vill skriva och utvecklas till ordkonstnärer.

Att skriva och uttrycka sig fritt och kunna göra sig hörd är en förutsättning för demokratin. Litteraturen bidrar till mångfald och inkludering, och att synliggöra, problematisera och förändra maktstrukturer och ojämlikhet.

Planen har sin grund i det rika samarbete runt litteraturfrågor och litteraturens roll som regionbiblioteket genom åren haft och fortfarande har med bibliotek, skrivare och författare i länet, och andra aktörer inom den litterära infrastrukturen. Handlingsplanen utgör en revidering av Utveckla litteraturen! Handlingsplan för litteraturutveckling i Västerbottens län som Regionbibliotek Västerbotten lät färdigställda och trycka i januari 2017.

Syftet med handlingsplanen är att utifrån utvecklingsområdet Utveckla litteraturen som konstform i Regional biblioteksplan
2021 – 2024, konkretisera hur Regionbibliotek Västerbotten ska arbeta under 2021. Handlingsplanen revideras årligen.

 

Tillbaka till nyhetslistan