Kultur i Norr tar position!

De fyra norrlänen gör gemensam sak vid Folk och Kultur 2020 under samverkansnamnet Kultur i Norr. Detta manifesteras genom en gemensam monter på utställartorget samt gemensamma och enskilda seminarier.

Kultur i Norr

Regionsamverkan Kultur i Norr bidrar till att stärka kulturen för både regional och nationell utveckling. De fyra nordligaste regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen har ett mångårigt samarbete med utgångspunkt i gemensamma utmaningar som att överbrygga avstånd, utveckla starka, nationellt intressanta scener och verksamheter samt förmera ett kvalitativt utbud av kultur till medborgarna på jämlika villkor. Samarbetet syftar till att ytterligare stärka det professionella kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige. Tre områden är prioriterade: urfolket samer, kulturella och kreativa näringar samt arrangörsfrämjande åtgärder. Med en gemensam kulturpolitisk positionering ska kulturen i norr få en starkare nationell röst. 

Kulturinorr programmet alla dagar.pdf

Tillbaka till nyhetslistan