NYHETER 2021-09-16

Kulturting i Norr 2021

Kulturting Norr - en digital konferens som kommer att kretsa runt förändrade villkor och alternativa tillvägagångssätt som pandemin medfört.

Kulturting i Norr

 

Välkommen till en dag med intressanta inspel och inspirerande föreläsningar om förändrade villkor och alternativa tillvägagångssätt som pandemin har medfört för kulturen.
Lyssna på Pier Luigi Sacco tala om breddat deltagande, Linda Zachrison - regeringens särskilda utredare - om återstart för kulturen, samtal om framtidens museum och scenkonst, platsens betydelse i regional utveckling mm.
 
Målgrupp är kulturskapare, aktörer inom kulturområdet, tjänstepersoner och politiker.
Konferensen är digital, kostnadsfri och äger rum fredag 1 oktober 2021 kl. 09.30–15.30.
Kulturtinget är kostnadsfritt och arrangeras i samverkan mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Välkommen med din anmälan på: bit.ly/KulturtingNorr

Program (pdf)

Tillbaka till nyhetslistan