NYHETER 2021-01-13

Ny regional biblioteksplan klar

En ny regional biblioteksplan för perioden 2021–2024 har tagits fram av Regionbibliotek Västerbotten. Planens syfte är att synliggöra regionbibliotekets uppdrag, ansvarsområden och kompetens, och att identifiera utvecklingsområden för den regionala biblioteksverksamheten och sjukhusbiblioteken i länet.

Illustration

– Vår viktigaste uppgift är att stärka biblioteken som demokratiska mötesplatser, tillgängliga för alla, säger Helena Björnwall Åström, regionbibliotekschef, Region Västerbotten. Biblioteken är en central arena för demokrati, där uppdraget är att tillhandahålla information och kunskap samt stimulera fri åsiktsbildning.

Regionbibliotek Västerbotten är en kompetens- och utvecklingsnod med länets folkbibliotek som primär målgrupp. I biblioteksplanen beskrivs ett antal utvecklingsområden som ses som särskilt viktiga för de kommande fyra åren och planen ska vara vägledande och stöttande för folkbibliotekens framtagande av kommunala biblioteksplaner. På agendan står verksamhetsutveckling, digitalisering, läs- och litteraturfrämjande samt frågor som rör tillgänglighet och inkludering i samhället.

– Det arbete man gör för medborgarna och bibliotekens viktiga roll för vårt län kan inte nog betonas. Vår nya biblioteksplan, som tagits fram tillsammans med länets kommuner, har därför en betydelsefull funktion för vår gemensamma framtidsutveckling och bibliotekens mångfacetterade uppgifter, säger Nina Björby (S) ordförande i Kulturutskottet, Region Västerbotten.

 

För mer information
Helena Björnwall Åström
Regionbibliotekschef, Region Västerbotten
070-357 57 33, helena.bjornwall.astrom@regionvasterbotten.se

Presskontakt
Cecilia Lindell
Strateg Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37, cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Tillbaka till nyhetslistan