NYFÖDDBOKEN i Västerbotten

Nu är Nyföddboken på gång i Västerbotten! Det är ett samarbetsprojekt mellan bibliotek och barnhälsovård och pågår under tre år. Nyföddboken handlar om att stärka alla mycket små barns språkutveckling, och att ge alla nyblivna föräldrar fler möjligheter och metoder att göra det.

Alla barn har rätt till ett rikt språk. Därför får alla barn som föds i Västerbotten en bokgåva, en nyföddbok, anpassad efter ett mycket litet barns behov av språklig stimulans.

Under 2019 börjar nyföddboken delas ut. Den är en gåva från biblioteken och barnhälsovården i Västerbotten!

 

För mer information

Jenny Lindmark, biblioteksutvecklare, Regionbibliotek Västerbotten
jenny.lindmark@regionvasterbotten.se, 070-322 86 77

Läs mer om Nyföddboken

Tillbaka till nyhetslistan