Region Västerbottens kulturstipendier 2020

Utlysning av 2020 års kulturstipendier till: konsthantverk, litteratur och bildkonst

Kulturstipendiater 2019 utdelning av pris under MPL

Stipendiesumman är 75 000 kronor för konsthantverk och litteratur.

För bildkonst är stipendiesumman 150 000 kronor.

Ansökan ska vara Region Västerbotten tillhanda senast 14 februari 2020.

Läs om villkor och lämna din ansökan på: www.projektsok.se

Tillbaka till nyhetslistan