NYHETER 2022-08-10

Region Västerbottens regionkulturchef utsedd till expert när nationell kultursamverkansmodell ses över

Joakim Sandberg, regionkulturchef vid Region Västerbotten har förordnats av kulturminister Jeanette Gustafsdotter att ingå som expert i utredningen ”Översyn av kultursamverkansmodellen för kultur i hela landet”.

Joakim Sandberg, regionkulturchef vid Region Västerbotten.
Joakim Sandberg, regionkulturchef vid Region Västerbotten. Foto: Patrick Trägårdh

Syftet med översynen är att utveckla modellen som funnits sedan 2010 så att den i ökad grad bidrar till kultur i hela landet och uppfyller både nya nationella kulturpolitiska mål och gamla ambitioner. Utredningen leds av publicisten Mats Svegfors och ska se över den finansieringsmodell på cirka 4,7 miljarder som stöttar kulturaktörer i hela landet.

– Att få vara med och förbättra förutsättningarna för Sveriges kulturliv tackar man inte nej till, säger Joakim Sandberg. Det blir en välbehövlig och viktig genomgång, inte minst eftersom kultursektorn fortfarande lever med effekterna av pandemin. Jag kommer att ta med våra arktiska, nordiska och norrländska samverkanspartners in i det här arbetet för att fler ska förstå att Norrland har både historiska utmaningar, men också helt nya sådana.


Sammanlagt har sju experter förordnats:

Amira Hassan Mahmoud, kulturutvecklare
Anna Livion Ingvarsson, projektkoordinator
Anna Rosengren, förvaltningschef
Gunilla Stenberg, länsmuseichef
Joakim Sandberg, regionkulturchef
Khalid Mohammed, samhällsentreprenör
Louise Andresson, kulturexpert

Uppdraget gäller från och med 1 augusti 2022. Utredningens förslag på förändringar och förbättringar ska vara klar i slutet av 2023.

 

 

För mer information

 Joakim Sandberg
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90, joakim.sandberg@regionvasterbotten.se

 

 

 

Tillbaka till nyhetslistan