Medel till ungdomsverksamhet

Föreningslivet i Västerbotten spelar en betydande roll för länets utveckling. Ett rikt och aktivt kultur- och föreningsliv är en viktig del för barns och ungdomars utveckling och hälsa. Möjlighet att påverka det egna skapandet och tillgång till kultur ger goda förutsättningar för barn och unga att utvecklas till självständiga, kritiska tänkande och kreativa individer.

Fotografi av en barnhand täckt av blå färg.
Bildkälla: Phil Hearing, Unsplash

Medel till arrangemang och projekt

Region Västerbotten administrerar och handlägger medel för arrangemang och projekt som riktar sig till barn och unga. Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer som i ordnade former bedriver frivilligt arbete och som kompletterar regionens mål och verksamhet.

Det finns tre olika bidrag med olika inriktningar som är möjliga att söka Unga arrangörer, TRIO och UtU

  • Unga arrangörer är ett arrangörsstöd som du som är mellan 13 och 25 kan söka för att genomföra ett kulturevenemang som riktar sig till unga i Västerbotten. Syftet med stödet är att stimulera och utveckla unga arrangörer.  
    Ansökningsperiod 2024: Stängd för ansökningar.
  • TRIO är ett stöd som går att söka för att genomföra kulturarrangemang eller kulturprojekt som bygger på samverkan mellan ungdomar, kulturproducenter eller kulturkonsulenter. Syftet med Trio är att genom samverkan öka kontaktytorna kring kultur i länet. 
    Ansökningsperiod 2024: Stängd för ansökningar.
  • UtU är ett utvecklingsbidrag och kan söks av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper med flera för att utveckla sin verksamhet. Syftet med utvecklingsbidraget är att stimulera till variation, nytänkande och bredd för att öka ungas delaktighet och engagemang.
    Ansökningsperiod 2024: Stängd för ansökningar.

 

Verksamhetsmedel till ungdomsdistriktsorganisationer

Ett 10-tal ungdomsdistriktsorganisationer får verksamhetsbidrag från Region Västerbotten. Bidraget regleras genom fastställda villkor. För mer information om verksamhetsmedel till ungdomsdistriktsorganisationer, se respektive sida under fliken medel till ungdomsverksamhet

Utlysningsperioden är stängd. Ny ansökningsperiod öppnar våren 2025.

För mer information om de olika medlen för arrangemang och projekt som riktar sig till barn och unga, se respektive sida under fliken Medel till ungdomsverksamhet i sidomenyn.

Regional kultur
E-post
kultur@regionvasterbotten.se