Folkbildning och folkrörelseorganisationer

Västerbotten har en stark tradition av ett mångsidigt folkbildnings- och folkrörelseliv, en förutsättning för den regionala kulturpolitiken. Folkbildnings- och folkrörelseorganisationerna i länet är viktiga aktörer, inte minst för den enskilda människans utveckling och sociala gemenskap. Den ideella sektorn har stor betydelse för folkhälsa och livskvalitet.

Region Västerbotten ger årliga anslag till tio studieförbund och fem folkhögskolor i länet. Överenskommelser finns med studieförbunden respektive folkhögskolorna. Syftet med överenskommelserna är fördjupad samverkan.

Idrottsrörelsen erhåller också bidrag från Region Västerbotten liksom ett 20-tal ungdomsorganisationer. Överenskommelse finns med Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Kontakt

Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90