Internationellt

Regionala kulturverksamheten på Region Västerbotten är engagerad i arbetsgruppen Joint Working Group on Culture inom Barentssamarbetet. 
Läs mer här.

 

 

Camilla Thorn-Wollnert Regionkulturchef
E-post
camilla.thorn-wollnert@regionvasterbotten.se
Mobil
070-377 57 79