Working Group on Culture

I Working Group on Culture (WGC) finns representanter från samtliga regionala kulturverksamheter i Barentsområdet, samt från den nationella nivån i Sverige, Finland, Ryssland och Norge. Fram till 2022 hette arbetsgruppen Joint Working Group on Culture (JWGC).

Syftet med WGC är att stärka Barents kulturella identiteter, dialog och kulturella band mellan länderna och regionerna. WGC bidrar till att skapa nätverk och samarbeten genom exempelvis initiering av multilaterala projekt. 

Regioner i Ryssland samt den nationella nivån i Ryssland deltar sedan februari 2022 inte i arbetet i WGC.

 

Källa: Arctic Centre, University of Lapland

 

 

Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90
Pia Brinkfeldt Biblioteksutvecklare
E-post
pia.brinkfeldt@regionvasterbotten.se
Mobil
070-516 57 45
Bild på Pia Brinkfeldt