Kontakt

Postadress

Region Västerbotten
901 89 Umeå

Besöksadress

Regionens hus
Köksvägen 11
907 37 Umeå

Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90
Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93
Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773
Jennie Stensson Konstintendent
E-post
jennie.stensson@regionvasterbotten.se
Telefon
076-125 34 73
Nina Björby Ordförande Kulturutskottet
E-post
nina.bjorby@regionvasterbotten.se
Mobil
070-627 49 96
Bild på Nina Björby