Kontakt

Postadress

Box 443
901 09 Umeå

Besöksadress

Västra Norrlandsgatan 13

Nina Björby Ordförande Kulturutskottet
E-post
nina.bjorby@regionvasterbotten.se
Mobil
070-627 49 96
Bild på Nina Björby
Joakim Sandberg Regionkulturchef
E-post
joakim.sandberg@regionvasterbotten.se
Mobil
073-807 57 90
Håkan Sandström Kulturstrateg
E-post
hakan.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 36
Linn Edlund Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93
Richard Ström Kulturstrateg
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773
Maja Pääjärvi Samordnare
E-post
maja.paajarvi@regionvasterbotten.se
Telefon
076-114 45 82
Stina Berglund Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
stina.berglund@regionvasterbotten.se
Mobil
072-225 76 27
Jennie Stensson Konsthandläggare, Offentlig konst
E-post
jennie.stensson@regionvasterbotten.se
Telefon
076-125 34 73