Kontakt

Nina Björby Ordförande Kulturutskottet
E-post
nina.bjorby@regionvasterbotten.se
Mobil
070-627 49 96
Camilla Thorn-Wollnert Regionkulturchef
E-post
camilla.thorn-wollnert@regionvasterbotten.se
Mobil
070-377 57 79
Håkan Sandström Kulturstrateg
E-post
hakan.sandstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-357 57 36
Linn Edlund (föräldraledig t o m 31 januari 2020) Kulturstrateg
E-post
linn.edlund@regionvasterbotten.se
Mobil
070-546 57 93
Marita Brantmo Kulturstrateg
E-post
marita.brantmo@regionvasterbotten.se
Telefon
070-320 45 39
Kerstin Hamre Vik. kulturstrateg
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Telefon
070-577 16 57
Richard Ström Samordnare
E-post
richard.strom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-6575773
Stina Berglund Projektledare Arctic Design of Sweden
E-post
stina.berglund@regionvasterbotten.se
E-post
stina.berglund@arcticdesignofsweden.com
Mobil
072-225 76 27
Emilie Sjölund Projektkoordinator Västerbotten, Arctic Design of Sweden
E-post
emilie.sjolund@regionvasterbotten.se
E-post
emilie.sjolund@arcticdesignofsweden.com
Mobil
070-324 29 91