Arctic Design of Sweden

Arctic Design of Sweden har som syfte att möjliggöra en introducering av designprodukter på en global marknad. Vi som jobbar med detta är övertygade om att skaparkraften i våra regioner och produkterna som produceras här har potential att nå ut i världen ifall rätt förutsättningar finns. Detta ska i sin tur främja kulturella och kreativa näringar verksamma i Norrbotten och Västerbotten. Svensk design har redan ett ansenligt rykte internationellt och under de senaste åren har man sett ett ökat intresse för unik design med hållbara och lokala förtecken. Lokalproducerat och hållbart är något vi är bra på i de norra länen. 

Arctic Design of Sweden har som huvudsaklingt syfte att hjälpa företag att ställa ut sina produkter i utvalda städer utomlands. Under en period av tre år kommer fem utställningar, eller så kallade pop up shops, med utvalda designprodukter från Norrbotten och Västerbotten att arrangeras. Alla företag som tillverkar fysiska designprodukter och är etablerade i något av länen är välkomna att ansöka antingen till en eller flera av utställningarna. De som antas kommer, förutom att delta på en pop up shop utomlands, erbjudas utbildningsdagar med fokus på introduktion för att gå på export samt möjlighet att jobbam ed förpackningsdesign och sökoptimering bland annat. 

Arctic Design of Sweden är övertygad att så länge man har hållbara, spännande, kvalitativa produkter samt är redo att ta steget finns inga gränser.

Arctic Design of Sweden är en fristående fortsättning på strukturfondsprojektet Krenova som avslutades i augusti 2018. Krenova hade i uppdrag att hjälpa nystartade företag inom kulturella och kreativa näringar genom att erbjuda dem plats iinkubator samt utbildningar och rådgivning. 

Stina Berglund Samordnare Samhällsbyggnad
E-post
stina.berglund@regionvasterbotten.se
Mobil
072-225 76 27
Leila Nutti Projektkoordinator Norrbotten
E-post
leila.nutti@arcticdesignofsweden.com
Mobil
076-805 73 43