Kulturstipendier

Region Västerbotten, enheten för regional kulturverksamhet utlyser och administrerar kulturstipendier enligt gällande reglemente. Referensgrupper för de kulturella områden som är aktuella och som utgörs av sakkunniga från länets kulturverksamheter och tjänstepersoner vid kulturenheten bereder stipendieansökningarna. Kulturrådets gällande policiy mot jäv, mutor och annan otillbörlig påverkan (Adm 2012/155, GD 2012:223) skall beaktas. I händelse av att sakkunnikggruppen inte är enig är det regionkulturchefen som avgör de slutliga förslagen till stipendiater. Förslagen föreläggs kulturutskottet som i sin tur föreslår Regionala utvecklingsnämnden, RUN, att fastställa dem. 

Region Västerbottens kulturstipendium är fördelat på två kulturstipendier som varierar från år till år och ett bildkonststipendium, samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

Kulturstipendium 2020

Konstområden för 2020 är bildkonst, konsthantverk och litteratur.

Sista ansökningsdatum för ansökan om kulturstipendier var den 14 februari 2020.

Ansökningslänk - www.projektsok.se 


Läs mer om stipendierna:

Reglemente, kulturstipendium 

Stadgar, kulturfond

Riktlinjer, kulturstipendier 

Inriktning, kulturstipendier 2017-2019
Kulturstipendiater 2019

BILDKONST 2018 (150 000kr)

Sebastian Mügge, född 1981

Mügge är baserad i Umeå och verkar aktivt som konstnär nationellt och internationellt. I olika tekniker och material skapar han ett komponerat myller som skänker betraktaren ett mångbottnat innehåll och en effektfull estetisk upplevelse. Återvunna och efterlämnade föremål är inslag i Sebastian Mügges verk. Han vill nu gå vidare och utforska hur nya och komplicerade frågeställningar hanteras gällande det digitala efterlämnandet när en människa går bort; hur – och av vem – digitala dödsbon ska omhändertas och förvaltas.

För Sebastian Mügge möjliggör stipendiet research och studieresor samt produktion av en större installation som gestaltar detta högst aktuella ämne.

TEATER 2019 (75 000kr)

Johanna Salander, född 1979

Johanna Salander är en spännande och orädd regissör och dramatiker som utmanar och synliggör de rådande normerna i samhället vilket redan kan ses i produktioner som ”Killarna”, ”Hemligheter sökes” och den kommande ”Bastuklubben”. Johanna Salanders tidigare arbete genomsyras av en kunskap och en god känsla av samtiden. Hon skriver aldrig någon på näsan med sina verk utan försöker visa världen såsom den borde vara och inte som den är.

Johanna Salander både vill och vågar problematisera den klassiska tematiken i ett grekiskt drama och ur det skapa en feministisk opera i Västerbotten.

DANS 2019 (75 000kr)

Emelie Boman, född 1988

Emelie Boman har under flera år verkat för dansens utveckling i Västerbotten. Hennes ständiga strävan efter nya konstnärliga idéer skapar spännande sammanhang för dansen.
Emile Boman har en förmåga att leka med nya uttryck och former för gestaltning som skapar samverkan mellan olika aktörer i Västerbotten. Hennes idé med att skapa Maskinbaletten är ett exempel på hennes förmåga att tänka innovativt och utanför stereotypa ramar. En idé som inte bara lockar nya publikgrupper utan också sätter dansen i ett helt nytt perspektiv.

HEDERSSTIPENDIUM 2019

Thomas Andersson, född 1957

Thomas Andersson har genom hela sin karriär underhållit musikaliskt samt gjort ovärderliga insatser för att bevara det västerbottniska kulturarvet. Som folkdansare och medlem i folkmusikgruppen Burträskara och genom sitt eget artisteri har han med fiolen i hand underhållit, bevarat och utvecklat den levande traditionen av musik, sång, dans och berättande i Västerbotten. Berättandet och musiken har sömlöst bundits ihop för att förmedla fullödiga upplevelser. Berättarföreställningar som ”I en sal på lasarettet” och ”Legender” har rönt framgångar såväl inom som utanför länet. 

Thomas Anderssons livsgärning som kulturbärare och förmedlare gör honom till en värdig mottagare av Region Västerbottens hedersstipendium 2019.

 

 

 

 

 

Kerstin Hamre Vik. kulturstrateg
E-post
kerstin.hamre@regionvasterbotten.se
Telefon
070-577 16 57