Stipendiater 2023

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län.

Region Västerbotten fördelade stipendier inom två kulturområden: musik och design. Region Västerbotten fördelade även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

  • Kulturstipendiet inom teater uppgick till 75 000 kronor fördelat på en stipendiat.
  • Kulturstipendiet inom dans uppgick till 75 000 kronor fördelat på en stipendiat.
  • Bildkonststipendiet uppgick till 150 000 kronor.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

 

Kulturstipendiater 2023

 

Bildkonst

Gunilla Åsberg, född 1967

I Gunilla Åsbergs konst finns mötet. Mötet med naturen, med andra mänskliga och icke-mänskliga varelser, och med samhället. Genom att engagera sig i enskilda människors berättelser och intressera sig för namnlösa vattendrag berättar hon historier i vilka både hon och vi andra kan möta oss själva. I projekt som Tusen och ett vatten och Monument to the most important places lyfts de små, till synes obetydliga, händelserna som det kanske inte kommer skrivas böcker om men som likväl utgör kärnan av det vi kallar livet.

Gunilla Åsberg är en unik röst i det västerbottniska konstlandskapet, lika konsekvent i som utanför de traditionella konstrummen. Hennes konstnärskap rör sig obehindrat mellan olika typer av sammanhang och gör både människa och natur till medskapare utan att för den skull tumma på konstnärlig kvalitet eller integritet.

Teater

Saga Eserstam, född 1975

En mångsidig scenkonstnär som genom lång erfarenhet av att vara verksam i Västerbotten har utforskat såväl humor och allvar som musikaliskt berättande. Saga skriver och producerar föreställningar där musik och gestaltning speglar vår samtid med stor nyfikenhet på människans drivkrafter. Hon är en driven och kompetent scenkonstnär som ofta använder scenen till att lyfta kvinnors berättelser i både ett historiskt och nutida sammanhang. Med fötterna djupt i den Västerbottniska myllan har hon sedan 1990-talet med stark konstnärlig integritet visat att högkvalitativ scenkonst kan innebära allt mellan skön underhållning och djupaste allvar. Genom årets stipendium vill vi skapa förutsättningar för Saga att fortsätta verka och fördjupa sitt konstnärskap i Västerbotten.

Dans

Hagar Malin Hellkvist Sallen, född 1978

En av Sveriges främsta koreografer har efter många år i Stockholm återvänt till Västerbotten. Här berikar hon kulturfloran med nya verk, samarbeten och interdisciplinära möten. Hagar Malin Hellkvist Sellén startade sin koreografiska bana i Umeå och har sedan dess skapat ett eget queerfeministiskt universum och flera ikoniska verk. Med en oefterhärmlig kombination av allvar och humor, bjuder hon in och utmanar publiken på samma gång. Envist och modigt fortsätter hon att bryta ny mark, i ständig dialog med omvärlden. Genom stipendiet vill vi stödja och uppmuntra Hagar Malin Hellkvist Selléns danskonstnärliga utveckling och förankring i Västerbotten.

Hedersstipendium

Carl-Axel Gyllenram, född 1955

Med rötterna i Småland och hjärtat i Västerbotten, och i synnerhet i Vindeln, har denne hedersstipendiat under lång tid haft stor betydelse för länet och kulturen, och då i synnerhet litteraturen. Både under sin yrkesverksamma tid och numera som pensionär har hans helhjärtade engagemang för teater, litteratur och författarskap präglat hans gärning.

Inom regionbibliotek Västerbotten har rollen som litteraturkonsulent lett till långlivade projekt som Litterära Västerbotten och Västerbotten läser, i rollen som kultur- och bibliotekschef i Vindeln var han med och byggde upp biblioteket på Renforsskolan. Engagemanget i Vindelns kulturliv är omfattande; det har inbegripit bygdespel, berättande, författande av egna romaner och nu senast en drivande kraft inom den nystartade litteraturfestivalen Littfors.

För detta tilldelas nu litteraturens riddare Carl-Axel Gyllenram Region Västerbottens hederstipendium 2023

 

Länk till pressmeddelande