Stipendiater 2021

Kulturstipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra konstnärligt utvecklingsarbete inom kulturella områden som bildkonst, litteratur, musik, teater, dans, film, konsthantverk, design, berättande och andra likvärdiga områden. Stipendierna delas ut till sökande som är verksamma i Västerbottens län.

Region Västerbottens utökade sin kulturstipendieutlysning 2021 genom att fördela stipendier inom tre kulturområden: film, slöjd och musik. Region Västerbotten fördelade även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva.

  • Kulturstipendiet inom film uppgick till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater.
  • Kulturstipendiet inom slöjd uppgick till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater.
  • Kulturstipendiet inom musik uppgick till 175 000 kronor fördelat på högst tre stipendiater.
  • Bildkonststipendiet uppgick till 150 000 kronor.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet ska ha karaktären av arbets-, rese- eller studiestipendium. Vid fördelning av stipendierna eftersträvas en jämn fördelning över tid vad gäller aspekter som kön, ålder, etnicitet och geografisk fördelning över länet.

Kulturstipendierna och bildkonststipendiet är inte avsedda för studier vid grundläggande utbildning eller högskoleutbildning.

 

Kulturstipendiater 2021

 

Bildkonst

Alexandra Backlund, född 1985
Motivering: Med ett inkluderande och lekfullt uttryck undersöker Alex Rosa frågor om identitet och tillhörighet. Material och tekniker blandas på ett gränsöverskridande arbetssätt i verk som berör kommunikation och mänskliga relationer till omgivningen.

 

Film

Anna Brodin, född 1990
Motivering: Ett mångfacetterat arbete med film präglar denna persons arbetsliv. Föreningar, filmfestivaler, kursverksamhet, radio, biografarbete samt ett årligt sommarläger är några av delarna. Utöver detta har hon även regisserat egen prisbelönt film likväl som arbetat med andras filmproduktioner. En filmare vars drivkraft betyder mycket för Västerbottens filmliv helt enkelt.

Fredrik Oskarsson, född 1979
Motivering: Med djupa rötter i den västerbottniska dokumentärfilmsmyllan tar han de lokala historierna till resten av världen. Allt präglat av en stark kärlek till Västerbotten. Engagemang, lugn och långsiktighet präglar hans arbete som spänner sig över flera årtionden. Med karaktäristisk ödmjukhet har han utöver sitt eget skapande även kommit att betyda mycket för nya filmskapare i Västerbotten.

 

Musik

Frida Johansson, född 1986
Motivering: Frida blir alltmer en nod vilket delar av musiklivet i Västerbotten kretsar kring. Med en bas i traditionsmusiken bjuder hon in till samarbeten och projekt inom många områden. Då hon dessutom skriver egen musik och får uppdrag att komponera till dramaturgi blir hennes verksamhetsområde än mer omfattande. En driven musiker som sätter guldkant på det mesta hon jobbar med, där hon verkar för en mer mångfacetterad och inkluderande musikbransch.

Genom stipendiet vill vi skapa förutsättningar för Frida att fortsätta verka och utvecklas som den begåvade heltidsmusiker hon är.

Mikko Savela, född 1984
Motivering: En modig musiker som genom sitt utforskande på gitarren tagit sin musik till nya dimensioner och utvecklat den med ljudkällor på ej konventionella instrument och tillbehör. Med det rytmiska som grund improviserar han och utvecklar soundet så att ingen konsert låter den andra lik. Hela världen är hans arbetsfält och från basen i Umeå samarbetar Mikko kontinuerligt med etablerade artister inom genren. 

Genom stipendiet vill vi ge Mikko möjlighet att fördjupa sitt konstnärskap då han är en målmedveten musiker som vet vikten av koncentrerat arbete.

 

Slöjd

Molly Sjöstam, född 1997
Motivering: Molly Sjöstams träslöjd är rättfram, glad och lekfull. Hennes uttryck är starkt, med en blandning av humor, tradition och färgsprakande upptäckarlust. Genom stipendiet ges hon möjlighet att arbeta vidare på den barnbok som hon har påbörjat, för att inte enbart i trä utan också på papper sprida sitt uppsluppna slöjdevangelium.

Ola Ling, född 1978
Motivering: Ola Ling svarvar skålar med en precis form och lätt silhuett. I en tid där många andra rusar mellan ständigt nya hållpunkter, väljer han att stanna kvar vid skålen och borra sig djupare in i dess universum. Genom att förändra en yta, experimentera med en teknik eller finjustera ett mönster tar han sina kärl vidare med eftertänksamma, målmedvetna och nyfikna steg. Så kan handfast slöjdforskning ta sig ut.

Stefan Markström, född 1984
Motivering: En visuell tolkning av det talade ordet kan hjälpa vissa människor med funktionsvariation att både själva göra sig förstådda – och att bättre förstå andra. Det tar Stefan Markström fasta på när han i samråd med pedagoger inom särskolan vill undersöka vilken roll slöjden kan ha för att underlätta kommunikation. 

Genom stipendiet ges han möjlighet att bredda sin kompetens inom området. Efter pandemin är planen att låta projektet möta vardagen i särskolan. Utgångspunkten är viktig: Alla människors rätt till en röst.

 

Hedersstipendium

Ella Nilsson, född 1945
Motivering: Under mer än 50 år har Ella Nilsson spridit kunnandet om Västerbottens unika råvaror och lokalt förankrade mathantverk.

I radio, TV och böcker har Ella under åren genom sin varma personlighet och pedagogiska förmåga väckt intresse för Västerbottnisk mat, såväl i Sverige som utomlands.

Hon har även hållit i otaliga matlagningskurser i länet i syfte att bevara och utveckla den Västerbottniska matkonsten. För inte länge sen var detta kulturarv, ofta kvinnornas kulturarv, hotat av masskonsumtion och glömska. I dag är lokalt Västerbottniskt mathantverk en av regionens viktigaste tillgångar. För det kan vi tacka Ella Nilsson.